CHATY A CHALUPY K PRONAJMUTÍ > Penziony Beskydy > Horský penzion Severka - Valašská Senice - Beskydy   
   25.06.2018
  220 Kč

Horský penzion Severka - Valašská Senice - Beskydy

Základní údaje
dot Čislo 7895M
dot Název zakázky Horský penzion Severka
dot Typ Penzion
dot Kapacita 17 lůžek
dot Obec Valašská Senice ( dot Informace o obci )
dot Lokalita Beskydy ( dot Mapa )
dot Cena 220 Kč
dot Poznámka k ceně Kč/osoba/den
detail-big
        Kliknutím na obrázek spustíte prezentaci.
Fotogalerie
 
Úroveň ubytování 
Jednolůžkové pokoje 
Dvoulůžkové pokoje1
Třílůžkové pokoje1
Čtyřlůžkové pokoje3
Apartmá 
Přistýlky 
Fotogalerie
Popis objektu:


Penzion Severka

Zrekonstruovaný penzion je umístěn na polosamotě obce Valašská Senice, nedaleko Národní přírodní rezervace skalních útvarů Pulčinských skal. (skalní město - Izby, skály - Pět kostelů, Propadlý hrad - 773 m.n.m.), které se nachází v pohoří Javorníků CHKO Beskyd.

Toto malebné prostředí je ideální pro turistiku, cykloturistiku, rybolov. V zimním období nabízí hřebeny Javorníků běžecké stezky a lyžařské vleky i s nočním lyžováním.


Vybavení pokoje/ů:


Penzion nabízí ubytování ve 3 - 4 - 4+2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením ( WC, sprchový kout ) na podlaží, stravování formou snídaně, nebo polopenze. Kapacita penzionu je 17 lůžek .

Agroturistika na penzionu Severka

Ať je léto nebo zima na Severce je vždy prima

Horský penzion S e v e r k a Vám může poskytnout :
přátelskou atmosféru, pocit bezpečí, klidu a rodinné pohody, tradice a zvyky valašského kraje založené na moudrém vztahu k okolí lidskému a přírodnímu.
Opusťte městský ruch a shon, staňte se alespoň na čas součástí prastarého rytmu života uprostřed přírody, vraťte se ke kořenům daleko od věčného hluku, prachu a shonu měst.
návštěvníci horského penzionu Severka mají v rámci relaxačního pobytu možnost i s dětmi absolvovat různé aktivity , mimo jiné i se zvířaty / ošetřování , dojení a krmení zvířátek - kašmírské kozy, alpské kozy, valašské ovce, poníky, koně, akvarijní rybičky, leguána, kočičky, ..... ,projížďky na ponících, koních, projížďky na saních tažených koňmi, dospělí mohou vyzkoušet stahování dřeva koňmi
zdejší podnebí působí příznivě na zdravotní problémy dýchacích cest. Pohoří Javorníků dostalo statut k l i m a t i c k ý c h l á z n í .


Stravovací­ služby:


Pro ubytované hosty je k dispozici kuchyňka.

Sportovní­ možnosti:


V zimním období je ve Valašské Senici v provozu lyžařský vlek, běžkaři mohou využívat projetých hřebenových tras.

Tipy na výlet:


JESKYNĚ - Pulčínská hornatina

národní přírodní rezervaci (NPR) Pulčín - Hradisko jsou doposud zdokumentovány 4 jeskyně. Největší je rozsedlinová jeskyně VELRYBA ( Pod kazatelnou I ) dlouhá 42 m a je významným zimovištěm netopýrů. V její blízkosti je i 15 m dlouhá jeskyně Pod kazetelnou II. Nad skaliskem Pět Kostelů se nachází 25 m dlouhá jeskyně HLINĚNÁ a pod útvarem zvaným Ancona se nachází šestimetrová jeskyně LÍZINKA.
Na celé lokalitě se nachází řada dalších drobných jeskyněk suťového i rozsedlinového charakteru.

JESKYNĚ - obec Lidečko

Cennou pseudokrasovou lokalitou je vrch Kopce (699 m.n.m.) - přírodní památka asi 1 km severně od obce Lidečka.Povrch je členěn v řadu terénních valů, otevřených rozsedlin, skalních výchozů , nachází se zde suťové pole, 3 pseudokrasově závrty a 12 jeskyní.
Největší jeskyně se nazývá NADĚJE, je rosedlinová a dlouhá 101,5 m. Její dvě patra jsou propojena 6 m hlubokou propastkou. Jeskyně ná 3 vchody.
Mezi významě jeskyně patří rovněž jeskyně KOLONIE (60m), SLIMROVKA - ĎÁBLOVÁ DÍRA (40 m) a KRÁPNÍKOVÁ JESKYNĚ (33 m )

TURISTIKA

tip kam vyšlápnout

Návštěvníci horského penzionu Severka / loc: 49¨13'58'' N, 18¨6'16'' E / se mohou mimo jiné věnovat celoroční pěší turistice nebo cyklistickým projížďkám po značených cestách.
Je možno si zakoupit turistické známky, turistické mapy , . . .

D o p o r u č u j e m e :
- Penzion Severka - Valašská Senice - Francova Lhota kolem památné Kobzovy Lípy s výstupem na Čubův kopec s rozhlednou / modrá turistická značka /
- Penzion Severka - Valašská Senice směrem k samotě „ U Turanů " na červenou tur. značku na Skaličí a odtud vlevo na Pulčínské skály / přírodní rezervace /
- Penzion Severka - Valašská Senice – výstup na hřebenovou turistickou značku až k chatě Selanka
Návrat může být stejnou cestou, případně sestup lesními chodníky do údolí Senice nebo zpět po okruhu Hornolidečské magistrály, která vede okolo koupaliště a horského penzionu Severka.

PULČÍNSKÉ SKÁLY - skalní útvary

Součástí malebné valašské přírody jsou nejrozsáhlejší skalní útvary v Beskydech ( pískovco -slepencové skalní stěny a věže ), které se nachází nedaleko horského penzionu a tvoří zajímavý prvek oblasti regionu: P u l č í n s k é s k á l y .
Komplex skal se skládá z několika výrazných celků :
- labyrint skalního města IZBY
- pod skalním útvarem nazvaným Kazatelna, je známá jeskyně Velryba, původně nazývána též Hladomorna. Jedná se o rozsedlinovou jeskyni s délkou přes 40 m, ve které zimují ohrožené druhy netopýrů
- skalní skupina Pět kostelů s impozantními útvary a převislými stěnami vysokými až 20 m ( není bez zajímavosti, že na útvaru Železná stěna byla v roce 1965 vylezena první cesta obtížnosti 6+ na Vsetínsku )
- romantické Skalní město, které Vás zaujme nejen tvary a strukturou skalních stěn, ale výskytem několika druhů kapradin a mechů, které tvoří výzdobu říms a vršků stěn
- Pulčinské plotny - přerušované defilé položených skalních ploch s výškou až 30 m s úklonem 45 - 60 stupňů
- Trampské osady z nichž nejznámější jsou osady Zuzanka, Dakota, Ancona, …
Na jihozápadě skalních útvarů na jeho nejvyšším skalním bodě zvaném Zámčisko stával středověký zděný hrad. Nejnižší výrazný bod skalního hřebene tvoří útvar nazývaný Trtol nebo též Žába s markantním stropovým převisem zvaný Nos. Vznik zděného hradu je odhadován na počátek 15.století. Z hradu zůstaly do dnešních dob ve skále pouze stopy po otvorech na uchycení dřevěných trámů a vytesané schody. Zřetelná je i přístupová cesta k hradu,která klesá svahem na východ k potůčku, kolem něhož se kdysi rozkládala původní stará osada Pulčín. Archeologický průzkum hradu a jeho okolí prokázal osídlení již v pravěku a to lidmi lužickými popelnicových polí.

Přírodovědný význam

Pulčinské skály a jejich okolí mají velký přírodovědn z hlediska nejméněceléMoravy. Obnažený skalní komplex je na poměry flyšového pásmapoměrně rozsáhlý s řadou geologických jevů. Ve čtyřech jeskyních zimuje12 druhů chráněných netopýrů a byly v nich nalezeny neobvyklé minerály.Hnízdí zde některé vzácnější druhy ptáků, jako například strakapoudbělohřbetý , lejsek malý, datel černý… Ze savců se tu vyskytuje jezevec lesní,kuna lesní a skalní a občas se zde zatoulá rys i medvěd. Z mykologickéhohlediska bylo nalezeno něco přes 200 druhů makrofycetů, včetně některých velmi vzácných druhů jako např. hřib Fechtnerův, bránovitec jedlý aj.
Na úpatí skal jsou zbytky jalovcových pastvin s porosty naší největší kapradiny – hasivky orličí. Na květnatých loukách vykvétá na 12 druhů orchidejí včetně vzácně rostoucího šafránu.
Celé území leží v CHKO Beskydy a pro svou přírodní bohatost a výjimečnost bylo v r.1989 vyhlášeno jako Národní přírodní rezervace s rozlohou přes 72 hektarů.

HRAD BRUMOV

hrad se nachází v městečku Brumov-Bylnice hned za Valašskými Klobouky
Od nové turistické sezóny už brumovský hrad není jen zříceninou, která přitahuje romantiky a trampy. V zakonzervovaných prostorách je nyní umístěna stálá expozice o osudech místa během staletí, kterou připravil historik a archeolog Jiří Kohoutek spolu s architektem Pavlem Šimečkem.
Expozici o historii hradu si mohou návštěvníci prohlédnout v původních sklepeních a sýpkách, které svému účelu sloužily ve 13. století. Tvoří ji několik textových a obrazových panelů, které informují o osudech hradu v kontextu historické doby. Proměny siluety hradu tyčícího se nad městem zachycovali fotografové už od konce 19. století. Jejich fotografie jsou součástí expozice a kromě proměn hradu je na nich zachycen i vývoj v podhradí. Polohu hradu ve valašských kopcích upřesňuje trojrozměrný model vlárského průsmyku a vzhled hradu doplňuje jeho zasklený model. ....

ČERTOVY SKÁLY - skalní hřeben

přírodní památka
Základní údaje: Přírodní památku Čertovy skály tvoří výrazný skalní hřeben na úpatí jihozápadního svahu kóty Kopce (699 m n. m., viz PP Kopce), na levém údolním svahu říčky Senice v nadmořské výšce 450-490 m. Skály se nalézají na severním okraji obce Lidečko, asi 100 m od státní silnice a 150 m od železniční trati Vsetín - Horní Lideč, katastrální území Lidečko. Vyhlášeno v r. 1966. Výměra: 0,15 ha.
Geologie, půdní poměry: Strukturně denudační svisle ukloněná pískovcová lavice je vysoká 6 až 25 m a široká 2,5-3 m, protažená ve směru severovýchod - jihozápad v délce asi 150 m. Množství subhorizontálních i svislých puklin člení lavici do mohutných, stupňovitě uspořádaných kvádrů. Povrch pískovcových stěn pokrývají výrazné pseudoškrapy, voštiny, skalní výklenky a dutiny typu tafoni. Tvarovou pestrost doplňují drobné rozsedliny a skalní věž typu palice v jihozápadní části hradby. Lokalita dokumentuje strmé uložení paleogenních křemitých pískovců luhačovických vrstev (eocén) antiklinálního pásma zlínského souvrství dílčí račanské jednotky magurského flyše. Geomorfologicky se jedná o skalní hradbu z odolnějších třetihorních pískovců, které byly vypreparovány z okolního podloží. Hřeben Čertových skal je zvýrazněn hlavně čtyřmi markantně vystupujícími vrcholky. Jsou to Hladká, Čertova stěna, Plochá a nahoře na konci masivu nejvýše položená Kolébka. Půdy v okolí skály jsou mělké, silně písčité a tvoří ji litozemě, rankery typické a kambické.
Botanika: Samotný skalní blok je téměř bez vegetace, ve skalních štěrbinách a na římsách skalních bloků ojediněle roste borovice lesní, bříza bělokorá, jalovec obecný, bez červený, borůvka černá a sleziník severní (Asplenium septentrionale). Na okrajích skal rostou druhy travnatých lad: jestřábník zední, mochna stříbrná, třezalka tečkovaná, tomka vonná a černohlávek obecný. Sutě pod skalami osídlila papratka samice, kapraď samec a hasivka orličí.
Zoologie: Zoologický průzkum nebyl prováděn.
Lesnictví: Lokalita je bezlesí, v bezprostředním okolí mimo chráněné území jsou převážně smrkové monokultury. Management, ohrožení, návrhy opatření: Čertovy skály jsou bezpochyby nejpopulárnějšími a nejnavštěvovanějšími skalami na Valašsku. Důležitou úlohu tady hraje velmi snadná dostupnost a poměrně velká koncentrace cest na malém prostoru. Skalní hradba je intenzívně využíváná horolezci jako cvičné skály s množstvím vytýčených tras (okolo sta výstupových linií). Přímo v lokalitě dochází také k nelegálnímu táboření. V důsledku vysoké návštěvnosti (až několik desítek horolezců, skály jsou za příznivého počasí doslova přeplněny) dochází v okolí skal k výrazné erozi. Přímo za skalní hradbou prochází také značená turistická stezka. Pod skalami se proto musí udržovat na intenzivně používaných pěšinách protierozní zábrany. Plochy pod skalami byly v minulosti částečně využívány jako pastviny, nyní leží ladem a zarůstají dřevinami, zeména borovicí lesní, břízou a dubem zimním.
Historie: Na vrcholu Kopce (Zámčisko) nad skalami bylo pravěké sídliště lidu lužické kultury z 1. tisíciletí př. n. l. Ke skalám se váže řada lidových pověstí, např. o sázce chytrého valašského mlynáře s čertem. Podle jiné pověsti se prý u Čertových skal často zjevoval černokněžník, který uváděl chudý lid do jeskyní pod skalami a tam je obdarovával zlatem.

SVANTOVÍTOVA SKÁLA - pískovcová skalní stěna nad obcí Malá Bystřice

Základní údaje: PP Svantovítova skála představuje protaženou 60 m dlouhou pískovcovou skalní stěnu, která dosahuje výšky až 12 m. Nachází se v nadmořské výšce 615-635 m asi 0,5 km severovýchodně pod vrcholem Štípa (706,8 m n.m.) nad obcí Malá Bystřice ve Vsetínských vrších. Katastrální území Malá Bystřice. Vyhlášeno v r. 1999. Výměra 0,16 ha.
Motiv ochrany: Zachování ojedinělé pískovcové skalní stěny vypreparované z pískovců a slepenců magurského flyše, význačné dominanty v okolním terénu.
Geologie, půdní poměry: Geologický podklad tvoří rusavské vrstvy (eocén) račanské jednotky magurského, flyše. Skála je tvořena hrubozrnným pískovcem až drobnozrnným slepencem, je typickou strukturně denudační skalní stěnou, která je rozčleněná množstvím příčných puklin do řady dílčích bloků. Největší se jmenují Ploutev (výška 12 m) a Svatka. Půdním typem v okolí Svantovítovy skály je kambizem typická.
Botanika: Chráněné území není botanicky nijak zvlášť významné, skalní útvary jsou téměř bez vegetace, porostlé několika druhy lišejníků a epilitických mechů. Na stinných místech ve štěrbinách skal roste osladič obecný (Polypodium vulgare), na plošinách jestřábník zední (Hieracium murorum), kakost smrdutý (Geranium robertianum), pryšec chvojka (Tithymalus cyparissias), vrbka úzkolistá (Chamerion angustifolium) aj. V bezprostředním okolí skály jsou hospodářské, převážně jehličnaté lesy se smrkem ztepilým (Picea abies), s příměsí buku lesního (Fagus sylvatica) a břízy bělokoré (Betula pendula). V podrostu se vyskytuje např. bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papratka samičí (Athyrium filix-femina).
Zoologie: Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud prováděn. V okolí se vyskytují běžné druhy ptactva.
Lesnictví: V lesních porostech v okolí skály převažuje smrk ztepilý (Picea abies), přimíšen je buk lesní (Fagus sylvatica).
Management, ohrožení, návrhy opatření: Skalní stěny slouží jako cvičné skály pro horolezce a jsou tak ohroženy poškozováním. Skála je také často navštěvována turisty, vede k ní místní značená stezka.

JASENICE - zatopený jámový lom v obci Lešná

Základní údaje: Přírodní památku Jasenice tvoří zatopený a opuštěný jámový lom na vápenec. Nachází se v obci Lešná, na jihovýchodním okraji místní části Jasenice, v nadmořské výšce 312 až 324 m. Katastrální území Lešná, okres Vsetín. Vyhlášeno 9. dubna 1991. Celková rozloha 1,7056 ha.
Motiv ochrany: Unikátní odkryv spodnokřídového bloku štramberského vápence se světově známou fosilní faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozolií). Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů - rak říční.
Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen tělesem vápenců štramberského typu (svrchnojurské stáří - tithovce) uvnitř okolního těšínsko-hradišťského souvrství kelčského vývoje slezské jednotky. Půdním typem na vápenci jsou rendziny, v okolí kambizem typická a pseudoglejová.
Paleontologie: Přírodní památka Jasenice je také významným zoopaleontologickým nalezištěm. V organodetritických vápencích se vyskytuje bohatá fosilní fauna bezobratlých, především amoniti (např. Protetragonites quadrisulcatus), břichonožci, mlži, ramenonožci, koráli, vápnité houby, mechovky, ježovky, aptychy a lilijice. Fauna organodetritických vápenců nebyla dosud podrobněji paleontologicky zpracována.
Botanika: V opuštěném vápencovém lomu nastala sukcese dřevin, především keřů, rostou zde např. krušina olšová (Frangula alnus), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Swida sanguinea), trnka obecná (Prunus spinosa) a javor babyka (Acer campestre). Uměle tady byla vysazena nepůvodní borovice černá (Pinus nigra). V bylinném patru se vyskytuje květena s teplomilnými a suchomilnými prvky, např. dobromysl obecná (Origanum vulgare), hadinec obecný (Echium vulgare), jehlice trnitá (Ononis spinosa), jahodník obecný (Fragaria vesca), komonice bílá (Melilotus alba), krvavec menší (Sanguisorba minor), mrkev obecná (Daucus carota), oman vrbolistý (Inula salicina), podběl obecný (Tussilago farfara), pupava obecná (Carlina vulgaris), šalvěj luční (Salvia pratensis), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium) aj. Na prameništi nad jezírkem Jasenického lomu se nachází drobná populace orchideje kruštíku bahenního (Epipactis palustris).
Zoologie: Dosavadní zoologický průzkum byl zaměřen především na bezobratlé. V jezírku se vyskytuje rak říční (Astacus astacus), jehož populace pochází z nedalekého toku Buňávka, kde již vyhynul. Místní raci jsou však v důsledku potravního deficitu zakrnělí. Dále zde byla zjištěna škeble rybniční (Anodonta cygnea), několik druhů nezmarů, např. nezmar hvězdnatý (Hydra stellata), perloočky, např. lukovka jezerní (Alonopsis elongata), z buchanek je zajímavý výskyt buchanky zimní (Cyclops insignis), z pakomárovitých Parametriocnemus stylatus a Guttipelopia guttipenis aj. V okolí lomu hnízdí běžné druhy ptáků, např. pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis).
Hospodářské využívání, management: Území je v současnosti ohrožováno sukcesí náletových dřevin, které jsou podle potřeby průběžně odstraňovány. Část je pravidelně kosena, nebezpečí však představují ruderální druhy rostlin šířící se z okolí. Problém s vysokou návštěvností a sešlapem v letním období (koupání v jezírku) byl vyřešen oplocením celé přírodní památky.

LUKOV - zřícenina rozsáhlého hradu - kulturní památka

Mohutné zříceniny rozsáhlého hradu Lukov stojí na zalesněném návrší u stejnojmenné obce v předhůří Hostýnských vrchů. Lukov se nachází ve Zlínském kraji. V příkopu, oddělujícím předhradí od vlastního hradu, se zachovaly zděné mostní pilíře. Z hradu se dochovaly zbytky paláce, věží a obvodových hradeb. Areál je volně přístupný a návštěvníci mohou využívat i naučnou stezku po hradní zřícenině.
Mohutné zříceniny rozsáhlého hradu Lukov stojí na zalesněném návrší u stejnojmenné obce v předhůří Hostýnských vrchů. Lukov se nachází ve Zlínském kraji. V příkopu, oddělujícím předhradí od vlastního hradu, se zachovaly zděné mostní pilíře. Z hradu se dochovaly zbytky paláce, věží a obvodových hradeb. Areál je volně přístupný a návštěvníci mohou využívat i naučnou stezku po hradní zřícenině.
Historie:
Lukov byl postaven jako královský hrad v 1. polovině 13. století a patří tak k nejstarším na Moravě. První písemná zmínka však pochází až z roku 1332, kdy byl hrad v držení Šternberků, kteří ho vlastnili až do roku 1516. Koncem 14. století byla ve stylu vrcholné gotiky přestavěna původní románská kaple a vybudován nový východní palác. Za Matouše ze Šternberka, který podnikal loupeživé nájezdy do širokého okolí včetně Uher, hrad obléhalo a dobylo vojsko Matyáše Korvína. Ve 2. polovině 15. století

ZOO LEŠNÁ

První exotická zvířata byla soustředěna na Lešné kolem roku 1929/1930 jako osobní záliba majitele lukovského panství Josefa Seilerna. Historicky významný byl chov chladnokrevných belgických koní, bažantů, lovné zvěře a rozsáhlá přírodovědecká sbírka ptačích vajec a kolibříků. Původní myšlenka "ptačího ráje" na Lešné skončila smrtí J. Seilerna v roce 1939 a následujícími válečnými událostmi.
Nabídka pro děti :
-Dětský koutek na Farmě U Koaly
Kromě zvířat je největším lákadlem pro nejmenší návštěvníky prostor dětského koutku. Děti zde mohou využít několika atrakcí. Stylový dřevěný hrad má v jednotlivých částech rozmístěny nejen skluzavky, dřevěné a provazové žebříky, ale děti zde najdou i prostory pro jednoduché lezení pomocí dřevěných úchytů. Od května roku 2003 prostranství dominuje nová restaurace "Farma u Koaly" a expozice hospodářských zvířat, v rámci které mohou návštěvníci vejít přímo do výběhu ovcí.
-Krmení zvířat
Oblíbenou zábavou dětí je krmení zvířat. Lidská strava ovšem není pro většinu živočišných druhů vhodná. Abychom předešli zdravotním problémům našich zvířat, nabízíme možnost krmení prostřednictvím speciálních automatů. V každém z přístrojů jsou za poplatek 5 Kč k dispozice granule, kterými lze "obdarovat" vybraná zvířata. V současné době jsou umístěny v asijské průchozí voliéře, u rybníka gibonů a ostrova lemurů vari, v Amazonii a u výběhu lam. Automaty na krmeni můžete využít během hlavní sezóny - od 1. dubna do 31. října.
A mnoho dalšího jako např.jízda vláčkem, fotografování se zvířaty , zábavné centrum Veverka
- Kulturní programy
Pravidelně připravujeme celou řadu kulturních programů, které zpříjemní Váš pobyt v zoo.

ZÁMEK VIZOVICE

Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět na místě bývalého cisterciáckého kláštera Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil význačného brněnského architekta Františka Antonína Grimma (1710 - 1784), který pojal zámek v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině 18. století byla nejen dokončena stavba zámku a zámecké zahrady, ale bylo pořízeno i vybavení a založena obsáhlá obrazová sbírka. Podle možností ji doplňovali i Stillfriedové, na které přešlo vlastnictví zámku v 19. století.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO VE VSETÍNĚ

Příroda uzdravuje, gdyž s ňú žiješ ve shodě, pomože aj tam, gde sú dochtoři bezmocní.

Pod touto hlavičkou jsou sloučena muzea ve Vsetíně (zámek Vsetín se zámeckým parkem) a ve Valašském Meziříčí (zámek Kinských). Kromě toho spravuje další památkově chráněné objekty: kostelík Nejsv. Trojice ve Valašském Meziříčí (dnes Lapidárium Trojice) a zámecký areál v Lešné u Valašského Meziříčí se zámkem (v rekonstrukci) a s přírodně krajinářským parkem, který patří k nejcennějším na území severní Moravy a Slezska. Muzeum dále spravuje sbírky bývalého muzea v Kelči. V roce 2005 došlo ke spojení muzea s Hvězdárnou Vsetín.


Upřesnění ceny:


Cena ubytování je 220,- Kč/osoba/den!, děti do věku 2 let zdarma.

                REKLAMA
Fotogalerie
Horský penzion Severka

Valašská Senice 114
756 14 Valašská Senice


Telefon: + 420 571 458 028
Mobil: + 420 603 979 550